Tiiviysmittaukset


Rakennuksen tiiviysmittauksessa todennemme rakennuksen tiiviyden eli ilmanpitävyyden. Suoritamme tiiviysmittauksen erillisellä, siihen tarkoitetulla laitteistolla. Tiiviysmittaus voidaan suorittaa myös rakennuksen omilla ilmanvaihtokoneilla.

Tiiviys on olennainen osa rakennusta, sillä on esimerkiksi merkittävä vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen.

Lisäksi rakennusmääräysten tiukennuttua tiiviydellä on myös tärkeä vaikutus rakennuksen fysikaaliseen toimintaan.
Mittauksin voidaan myös tehokkaasti valvoa rakentamisen laatua ja todentaa virheitä ulkokuoren ja läpiviennin tiivistyksissä.