Apua suunnitteluun ja rakentamiseen


Me TaloTutkijat vomme toimia myös rakennuksen pääsuunnittelijana ja vastaavana työnjohtajana.

Pääsuunnittelijana vastaamme maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta. Pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksista on asetuksessa (MRA 48 §) mainittu ”asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä” sekä lisäksi ”hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta”.

Voimme toimia myös vastaavana työnjohtaja, joka on lain mukaan rakennustyöllä oltava. Vastaava työnjohtaja määrätään rakennusluvassa johtamaan rakennustyötä.

Vastaavana työnjohtajana vastaamme, että rakennuttajalle määrätyt tehtävät suoritetaan ajallaan ja oikein.
Vastaavana työnjohtajana huolehdimme luvista, ilmoituksista, katselmuksista, kokouksista, tarkastuksista, asiakirjoista ja yhteydenpidosta viranomaisiin.

Hankkiessasi meiltä vastaavan työnjohtajan palvelut, olemme tukenasi rakennuksen eri vaiheissa ja opastamme erilaisissa valinnoissa.

Aloitamme vastaavan työnjohtajan tehtävät jo ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista ja työmme päättyy vasta lopputarkastukseen.