Kosteusmittaukset


Kosteusmittaukset on yksi meidän TaloTutkijoiden palveluista. Mittaukset auttavat perusteellisemman kuntoarvion teossa.

Pintakosteusmittaus on suuntaa antava kosteusmittausmenetelmä, johon liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Pintamittauksilla voimme tunnistaa kosteuseroja, mutta sillä ei voida luotettavasti varmistaa rakenteen kosteuspitoisuutta. Sitä ei siis voi käyttää esim. betonin päällystettävyyden mittaamiseen.

Pintakosteusmittauksia voimme tehdä alustavina vaurioiden laajuutta kartoittavina toimenpiteinä esim. vesivahinkotapauksissa. Ennen kuin rakenteiden korjauspäätöksiä tehdään, on vesivahingon laajuus varmennettava muilla mittausmenetelmillä.

Kosteusmittauksella voimme myös kartoittaa paikallisen kosteusalueen.

Kosteusmittauksen avulla voimme selvittää, milloin esim. valettu lattia on laatoitusvalmis.

Rakenteiden sisältä kosteutta voimme mitata seuraavilla tavoilla:

  • Suhteellisen kosteuden mittaukset
  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaukset

Suhteellisen kosteuden mittauksilla tutkimme materiaalien huokosilman kosteuspitoisuutta rakenteeseen asennetun anturin avulla. Mittauksen tuloksena saamme ko. mittauskohdassa materiaalin kosteustasapainotilaa vastaavan ilman suhteellinen kosteuden. Listätietoa Sisäilmayhdistyksen sivuilta ”Hygroskooppinen kosteus”  Materiaalien ominaisuudet.

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittauksissa otetaan materiaalista näytepala, jonka kosteussisältö määritetään esim. punnitus-kuivatusmenetelmällä tai kemiallisilla menetelmillä.