Rakenteiden suunnittelu


Tarjoamme mielellämme osaamisemme käyttöösi myös rakennesuunnittelussa, missä meillä on monivuotinen kokemus.

Rakennesuunnittelun tarve riippuu siitä, minkälaista talopakettia tai -kokonaisuutta olet rakentamassa.
Rakennesuunnitteluun voi sisältyä joko koko talon rakennesuunnittelu tai pelkästään esimerkiksi perustusten rakennesuunnittelu.

Yrityksellä on myös vahvaa erikoisosaamista kivitalon rakennesuunnittelusta.

Ennen kuin rakennesuunnittelua voidaan aloittaa, rakennuksen perustamistapa on määritelty pohjatutkimuksen ja perustamistapalausunnon kautta ja rakennuksen runkomateriaalista on tehty päätös.
Jos et ole teettänyt pohjatutkimusta tontillasi, kannattaa se tilata heti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Rakennesuunnittelun tarjouspyyntö

Kaikkiin rakennesuunnittelutarpeisiin liittyen voit tehdä vapaamuotoisen tarjouspyynnön, ja liittää siihen olemassa olevat suunnitteluasiakirjat tai työselitykset. Jos mahdollista, selvitä tai liitä tarjouspyyntöön seuraavat tiedot tai asiakirjat:

• pääpiirustukset
• asemapiirros tai asemapiirrosluonnos
• pohjatutkimusraportti ja perustamistapalausunto
• tiedot runkomateriaalista, jos poikkeaa pääpiirustuksissa esitetystä
• oma ehdotuksesi tai toiveesi perustamistavasta (esim. maanvarainen alapohja, tuulettuva alapohja, elementtiperustus,
ontelolaatta-alapohja tms.)