Lämpökamerakuvaukset


Olemme huomanneet, että lämpökamera on erinomainen apuväline useiden rakenteellisten tai taloteknisten ongelmien selvittämisessä. Siitä on ollut lukuisia kertoja apua asiakkaillemme.

Lämpökameralla voimme etsiä ulkoseinien kylmäsiltoja, lämpövuotokohtia ja paikallistaa mm. rakenteen sisällä olevia putkivuotoja.

Lämpökamerakuvauksessa käytämme apuvälineenä alipaineistusvälineitä, jotka auttavat havaitsemaan paremmin vuotokohdat.
Kun lämpökameraa käyttää TaloTutkijoiden kaltainen koulutettu rakennus- tai talotekninen asiantuntija, on kamerasta saatava hyöty paljon suurempi.

Laajemman kuntoarvion yhteydessä lämpökamera on oivallinen apu. Lämpökameran erinomainen hyöty on, että sillä voimme dokumentoida visuaalisesti rakenteissa olevat lämmöneristyksen puutteet, rakenteiden liittymäkohtien virheet, ilmavuodot, kosteusvauriot, sekä mitata niiden täsmällinen lämmönjakaumatilanne.

Lämpökamerakuvilla voimme yksiselitteisesti osoittaa onko rakenteessa korjaustarvetta ja niiden avulla voimme laskelmien avulla selvittää, onko lämpötila sallituissa rajoissa.

Kun lämpökamerakuvia osataan tulkita rakennusteknisesti oikein, saatuja tietoja voimme käyttää korjaussuunnittelun perusteena tai vaikkapa pitävänä todisteena esiintyneestä tilanteesta mikäli kyseessä on korjaustarpeeseen liittyvä riitatapaus.

Lämpökameran käyttökohteita ovat myös lattia- ja kattolämmityksen toimivuuden tarkastelu, sähkökuntotutkimukset.

Lämpökameralla siis pystymme havaitsemaan kaikki lämpötilaerot nopeasti erilaisissa kohteissa rakenteita avaamatta.