Jätevesijärjestelmien suunnittelu


Jätevesijärjästelmän toimittaja ja laitteisto kannattaa valita ennen suunnittelun tilaamista.

Kauttamme asetuksen ja kunnallisten määräysten mukaiset selvitykset haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmistä sekä jätevesijärjestelmien suunnittelu, käyttö ja huolto-ohjeet.
Jokaisen kiinteistön haltijan on huolehdittava, että kiinteistöllä on kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä sekä laadittu jätevesijärjestelmän käyttö ja huolto-ohje.

Mikäli kiinteistön jätevesijärjestelmä on selvityksen perusteella todettu puutteelliseksi, täytyy jätevesijärjestelmä rakentaa uudelleen tai sitä on tehostettava. Tällöin jätevesijärjestelmästä on laadittava suunnitelma.

Kaikkien jätevesien yhteiskäsittelyyn soveltuvia vaihtoehtoja ovat:

Maaperäkäsittely; joko maahanimeytys tai maasuodatus.

Laite- eli pienpuhdistamo.

Umpisäiliö, josta jätevedet kuljetetaan muualla käsiteltäviksi.